Általános szerződési feltételek

1. Szerződő felek, alapfogalmak

 • Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
 • Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak.
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
2. Szerződéses jogviszony
 • A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A vendégház értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik, a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza a Szolgáltató.
 • A Szerződés a Vendég foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára.
 • Tartalmazza továbbá a fizetési, lemondási, módosítási feltételeket.

3. Szállásdíjak

Vendégházunk árai a következőképpen alakulnak:

 • Főépület: 55 000 Ft/éjszaka
 • Összes férőhely: 8 + 1 pótágy
 • 4 hálószoba

 

 • Teljes ház: 70 000 Ft/éjszaka
 • Összes férőhely: 12 + 4 pótágy
 • 4+1+1 hálószoba

Kizárólagosság csak a teljes ház lefoglalása esetén kérhető!

A szállásdíj tartalmazza:

 • Takarítás
 • Ágynemű
 • Törölköző
 • Fűtés
 • Parkolás
 • Az Idegenforgalmi adó jelenleg érvényes mértéke: 200 Ft/fő/éj (az adófizetési kötelezettség a 18 éven felüli vendégeket terheli). Az IFA összege a helyszínen, távozáskor fizetendő.
 • A meghirdetett árak bruttó, végfogyasztói árak.
 • A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
 • Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
 • Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon, illetve a facebook oldalunkon találhatók.
4. Fizetés módja
 • A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euro-ban), illetve átutalással.
 • Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a vendégház bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

5. Foglalási feltételek

Kiemelt időszakok:

 • Fűtési időszakban (október – február) legalább két éjszaka eltöltése esetén foglalható a vendégház.
 • Hosszú hétvégék, nemzeti ünnepek: csak teljes ház foglalható, legalább két éjszaka időtartamra.

A foglalás akkor minősül érvényesnek, ha e-mailes megerősítés is érkezett. A telefonos foglalás nem tekinthető hivatalosnak. A foglalásnak tartalmaznia kell:

 • A Vendég nevét
 • Az érkezés és távozás dátumát
 • Személyek számát
 • Apartmant
 • Egyéb szolgáltatások igénylését
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb adatokat
 • Étkezési igényt

A foglalást a Szolgáltató visszaigazolásával válik érvényessé. A visszaigazolás tartalmazza:

 • A Vendég nevét
 • Az érkezés és távozás dátumát
 • Személyek számát
 • Apartmant
 • Egyéb szolgáltatások igénylését
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb adatokat
 • Fizetendő összeget
 • Étkezési igényt
 • Bejelentkezés és kijelentkezés dátumát
 • Tájékoztatást az esetleges felárakról
6. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 • A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 12:00 óráig köteles elhagyni (Check out). A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a vendégház elfoglalása előtt igazolni köteles.
 • A vendégház fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.
 • A vendég hibájából felróható sérülések miatt a szálloda nem vállal felelősséget. A szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a szálloda a vendégre terhelheti.
 • A szálloda teljes területe nemdohányzó.
7. Háziállatok
 • A Szolgáltató szálláshelyére higiéniai okokból háziállat nem vihető be. Kivétel vakvezető vagy terápiás kutya.
 • Amennyiben a vendég háziállatot hoz a vendégház területére, akkor a következő szabály lép érvénybe: A kutya felára a teljes tartózkodásra 2 500 Ft/éj. A házba nem jöhet be, valamint a kutya által hagyott “terméket” a gazdi szedi össze. Amennyiben azt észleljük a vendégház takarítása során (vagyis a távozás után), hogy a kutya kárt okozott (megrágott kerti bútorokat, kikapart bármi fát/virágot/stb..), vagy a házban észrevesszük, hogy mégiscsak bent volt – kutyaszőr mindenhol, kárösszeget fogunk felszámolni, amit utólagosan kell, hogy a gazdi kiegyenlítsen. A fizetendő kárösszeg természetesen az okozott kártól függ.
8. A Szerződő fél jogai és kötelezettségei
 • A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szálláshely rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
 • A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
 • A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 • A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 • A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
9. A Szerződő fél kártérítési felelősségek
 • A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.
 • Amennyiben olyan káreset következik be, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Szolgáltató kártérítésre jogosult. A kártérítés összege a kár jellegétől függ, melyet a vendégház képviselője határoz meg.
 • A káresetről Szolgáltató köteles a Vendéget értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2 napon belül. Az okozott kárról Szolgáltató fényképet készít, melyet eljuttat a kár okozójához. Amennyiben az okozott kár mértéke magasabb, mint az előre befizetett kaució, Szolgáltató jogosult a fennmaradó összegre, melyet a kár okozója köteles megfizetni a Szolgáltató felé.
10. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

A Szolgáltató köteles:

 • A szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.
 • A vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.
11. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 • A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
 • A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
 • A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a vendégházban, és minden szükséges adatot rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 • Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.
 • Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.
12. Vis major
  Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
13. Dohányzás
 • A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet.
 • Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület berendezéseiben kár keletkezik, az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles.